Podstata účinku:

Účinok metódy je založený na vplyve tepla a chladu, podobne ako v prípade Kneippovej kúry. Éterické oleje v účinej látke Celu Lotion, ako eukaliptus, mäta, menthol a rozmarín majú hyper-emizujúci vplyv, v dôsledku čoho sa zrýchľuje krvný obeh a zvyšuje sa prekrvenie podkožného a spojivového tkaniva. Dôsledkom toho v hlbších vrstvách nastáva vnútorný pocit chladu. Je všeo- becne známe, že úlohou organizmu je zabezpečenie základných telesných funkcií, medzi ktoré patrí i vyrovnávanie telesnej teploty potrebnej k funkcii vnútorných orgánov. Výživné látky obsiahnuté v krvnom obehu sú počas terapie udržiavané vo vrstvách blízko povrchu pokožky. Týmto sa vytvára vnútorný pocit chladu v hlbších vrstvách, v dôsledku čoho dochádza k odbúravaniu a spaľovaniu nahromadených prebytočných výživných látok v záujme zachovania termickej rovnováhy aj v hlbších vrstvách podkožného tkaniva. Štvornásobná účinnosť tejto metódy je teda založená na horeuvedenom princípe.

ďalej >>

 
1.
Obväzy namočíme do vlažnej vody a necháme nasiaknuť. Obväzy by mali byť podľa možnosti široké a dostatočne pevné.
2.
Po nasiaknutí obväzy silno vyžmýkame. Dbajme o to, aby neostali príliš mokré, pretože by to znižovalo potrebnú koncentráciu.
3. Do odmerky nalejeme presne 50 ml Celu Lotion (soft, medium, extra, supra)

ďalej >>

Prípravky klasickej metódy:

Túto metódu môžu v praxi apli- kovať výlučne osoby s kozme- tickou, resp. zdravotníckou spôsobilosťou.
Preukázanie odbornej spôsobi- losti je dôležité, nakoľko metóda využíva prípravky so silnými účinnými látkami, kto- rých použitie vyžaduje odbornú prax. Samozrejme odborne spôsobilá osoba už na základe skúseností vie svojim klientom odporučiť správne prípravky na domáce použitie. Prípravky klasickej metódy je možné získať vo forme štartovacieho balíčka s veľmi zaujímavou cenovou ponukou.

ďalej >>

 

Kroky pred sa- motným šetrením:

Je vhodné dohodnúť sa s klientom, aby na ošetrenia nosil so sebou čistú bielizeň, nakoľko po aplikácii namočených obväzov pod nimi bielizeň zvlhne. Ďalej je vhodné vopred dohodnúť metódu i ciele ošetrenia, resp. hovoriť o následnom domácom ošetrení. Po diagnostizácii a vyplnení osobného dotazníka sa stanoví hladina pH klienta. Rovnováha kyslosti a zásaditosti v tele klienta je dôležitá z hľadiska úspešnosti metódy. Na základe týchto hľadísk odborník zostaví plán ošetrení obväzovou metódou pre každého klienta osobitne.

ďalej >>